Tag Archives: eight

Статистика Інвестиційної Діяльності :: Персонал Eight 2007

Інвестиційний менеджмент сформувався у другій половині ХХ ст. І є системою науково-практичних знань, пов’язаних з проблемами інвестицій та інвестиційної політики. Нині в галузі інвестиційного менеджменту не тільки узагальнено накопичений досвід, а й запропоновано методологічні підходи щодо подальшого удосконалення вивчення проблем у цій галузі та підготовки інвестиційного менеджера. Забезпечення погодженості перспективного, поточного і оперативного управління інвестиційною […]