ELAKPI: Соціальна стабільність та соціальні конфлікти у вимірі національної безпеки

Конфлікт може виявитися єдиним виходом з напруженої ситуації. Наприклад, можна розглянути трудовий конфлікт шахтарів і держави. http://gnmaterials.com/page-4/ Тут особливо сильний вплив на збереження постійно діючої конфліктної ситуації зробили традиції, закладені при будівництві шахт.

соціальні конфлікти

Він також упевнений, що вимагати від таких ЗМІ відповідальності немає сенсу. Зокрема, у ставленні до внутрішніх переселенців не останню роль зіграли упередження, поширені у засобах масової інформації, припускають дослідники, адже більшість опитуваних навіть не спілкувались із переселенцями, а уявлення черпали з медіа і побутових розмов. Серед причин неоднозначного ставлення до людей, що виїхали з Донбасу, респонденти називали конкуренцію на ринку праці і зростання вартості оренди житла, йдеться у дослідженні. Але існує група вчених, що складається з прихильників діалектичного методу. Вони визнають конструктивний, корисний зміст всякого конфлікту, оскільки внаслідок конфліктів з’являється нова якісна визначеність.

В період з 10.07.23 по 19.07.23 (включно) замовлення опрацьовуватись не будуть!

Трудові конфлікти можуть або сприяти збереженню існуючої соціально-економічної системи, або сприяти її руйнуванню. Еволюція соціально-трудових конфліктів у Росії від власне трудових до політичних свідчить про те, що вони стали частиною процесу розпаду аминистративно-командній системи, у визначеній мері каталізатором, цього розпаду. У соціальній напруженості виражається потреба у відновленні, зміні існуючої життєдіяльності, і конфлікт стає засобом такої зміни.

Більшість соціально-політичних конфліктів виникають з приводу перерозподілу влади, домінування тих чи інших політико-бізнесових груп, прагненням розширення ними сфери свого впливу. Міжособистісні конфлікти являють собою зіткнення індивідів із групою, між собою, боротьбу за інтереси кожної зі сторін. Це один із найбільш розповсюджених видів конфліктів. Економічні конфлікти являють собою широкий спектр кон­фліктів, в основі яких лежать суперечності між економічними інтересами окремих особистостей, груп. Це боротьба за певні ресурси, пільги, сфери економічного впливу, розподіл власності тощо. Зазначені види конфліктів поширені на різних рівнях управління [16, c.

Вам также может понравиться…

А взаємини між владою та громадянами у згуртованих громадах сприймаються як справедливі. Секретаріат соціального управління та діалогу ПКМ подав щомісячний звіт про соціальні конфлікти, в якому зафіксовано та розглядалося 111 розглянутих активними справ. Соціальний конфлікт є боротьба за цінності й претензії на певний статус, владу і ресурси, боротьбу, в якій цілями супротивників є нейтралізація, нанесення збитку або знищення суперника. Відмінності в теоріях, висунутих Гоббсом, Спенсером і Марксом, вказують на вирішальний вплив вихідних одиниць аналізу на хід дослідження.

або замовити: – Укрпоштою – Новою поштою

Якщо одна зі сторін вважатиме, що до неї поставилися несправедливо та її потреби проігнорували, а інша сторона, навпаки, отримує навіть більше, ніж їй потрібно, конфлікт неминучий. Боротьба із соціальною та економічною нерівністю лежить в основі безлічі рухів та ідеологій. У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні основи конфліктології з урахуванням особливостей виникнення, розвитку і розв’язання конфліктів у навчальних закладах. У додатках містяться тести для самоконтролю та самодіагностування, матеріал для аналізу конфліктних ситуацій.