Презентація “Інформаційна безпека як складова національної безпеки України”

Відсутність механізмів державного контролю за розповсюдженням інформації через Інтернетсайти спричиняє стрімке збільшення обсягу повідомлень суспільно – політичного змісту (анонімних, достовірність яких викликає сумніви, провокативного і відверто протиправного характеру), які дублюються традиційними вітчизняними ЗМІ з посиланням на Інтернет. Нині здійснюється формування ядра підконтрольних Інтернет – видань, які використовуватимуться в ході виборів 2012 року. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на сучасному етапі розвитку України. Ми з колегами започаткували навчальну програму EY Cyber Consulting Bootcamp, яку проводимо щоосені. Взагалі bootcamp — це формат таборів з підготовки морських піхотинців у США. Тобто це дуже інтенсивне навчання з великою кількістю практики.

Йде об’єктивний процес становлення інформаційного суспільства, в якому інформаційна діяльність буде основою економічного процвітання і благополуччя. Не меншу цікавість викликають і положення статей 12 і 13. Перша з них визначає, що таке національні інформаційні ресурси виняткового державного значення. Згідно з дефініцією такими є інформаційні ресурси, “які своїм змістом можуть істотно впливати на стан національної безпеки України”.

Що нового в галузі інформаційної безпеки

Збільшується кількість послуг обслуговування громадян. У 2021 році 15% від усіх атак на вебресурси відбувалося на державні майданчики. Однією з найвідоміших є напад на урядові сайти Аргентини, коли хакери отримали доступ до посвідчень особи всіх громадян країни. На сьогодні залишається актуальною тема управління ланцюжками постачання.

На думку автора, інформаційна безпека – це стан захищеності встановлених законодавством норм та параметрів інформаційних процесів та відносин, що забезпечує необхідні умови існування держави, людини та суспільства як суб’єктів цих процесів та відносин. Головна мета даного курсу – дати широкому колу слухачів розуміння того, які існують інформаційні загрози і, як від них можна захиститись. Щиро раджу Вам прослухати даний курс, оскілки лише разом ми зможемо побудувати сучасне суспільство стійке до викликів XXI століття. Використання всесвітньої мережі та нових технологій супроводжується такими явищами, як низький рівень культури безпеки, збільшення онлайн користувачів і залежності від цифрової інфраструктури, romcbkr.ck.ua поширення небажаного контенту, розвиток кібер-шахрайства, витоки інформації, втрата даних, несанкціонований доступ до інформації. Недосконалість чинного інформаційного законодавства та фінансову слабкість більшості українських ЗМІ використовують закордонні неурядові організації, фінансово – політичні клани, радикальні та екстремістськи налаштовані політичні сили для проникнення в інформаційний простір держави для використання його на свою користь. Зокрема, використовуючи можливості Українського медіапростору, іноземні держави здійснюють інформаційну політику у вигідному для них руслі (проведення широкомасштабних PR – акцій, стажування українських журналістів, поширення друкованої продукції тощо).

Стало відомо, які держави найбільше підтримують запрошення України до НАТО

Актуальним науковим і практичним завданням у сфері забезпечення інформаційної безпеки України є досягнення єдиного підходу до визначення оптимальних моделей і шляхів забезпечення інформаційної безпеки держави на основі виявлення найважливіших якісних і кількісних властивостей та параметрів цього явища. Прикладами атак на ланцюжки постачання є напади на SolarWinds (компанія, що займається розробкою промислового програмного забезпечення управління мережами) і Kaseya (компанія, що займається розробками у сфері інформаційної безпеки). Компетенція держави у сфері інформаційної безпеки обумовлюється конкуренцією між інформаційними правами особи та функціями держави і її органів по регулюванню інформаційних процесів. Окремі властивості зазначених програмних продуктів свідчать про можливу наявність недокументованих функцій. До основних загроз інформаційній безпеці держави слід віднести посилення технологічної залежності від іноземних країн в інформаційній сфері України та витіснення з національного ринку засобів інформатизації і телекомунікації вітчизняного виробництва.

Системах масового обслуговування зі змінною організацією структури засобів обробки і зберігання. Отримані теоретичні результати були використані при розробці інформаційної моделі процесів законотворчої діяльності у Верховній Раді України. Внесення цих профстандартів до Реєстру кваліфікацій означає, що відтепер заклади вищої освіти можуть використовувати ці стандарти для вдосконалення освітніх програм та запровадження спеціалізації, а самі фахівці та роботодавці – для оцінки відповідності рівня знань, умінь та навичок актуальним потребам галузі. Дуже важливою складовою ЄСБ є комплексна система інформаційної безпеки.

Окопались в церквах та притулках: чому зарано казати про відступ ворога на Запоріжжі

Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу. 95% не мають інфраструктури з управління безпекою. Адже навіть за умови, що всі співробітники вірні компанії, все одно не виключається ризик витоку інформації через атаки зловмисників. Сценарій виховного заходу до Всесвітнього дня дитини “У дитини право є, бо дитина це святе”. Захищеність від руйнівних інформаційно-психологічних впливів. Родич і діловий партнер опального при президенті Медведєві екс – мера Москви Юрія Лужкова. Бізнес «Системи» перебуває під пильною увагою російської влади, як і бізнес «Інтеко» — фірми дружини Лужкова .

Засади та принципи державної політики у сфері інформаційної безпеки

У ній чітко виділяється специфіка забезпечення інформаційної безпеки. Вона знайшла відображення в законах України «Про основи національної безпеки України» , «Про концепцію національної програми інформатизації» , «Про національну програму інформатизації» , а також у Стратегії національної безпеки України, яка затверджена указом Президента . На сьогоднішній день відбувається розмиття меж між окремими напрямками державної діяльності. Тому діяльність по підтриманню національної безпеки охоплює певну частину інших напрямів діяльності держави, зокрема інформаційної.