Збір коштів волонтерами: як правильно оформити діяльність, щоб не опинитися в боргах перед державою Юридична Газета

Підготуйте та подайте необхідні документи для реєстрації, які можуть включати статут організації, реєстраційну заяву та список засновників. Організація благодійних акцій, які передбачають збір коштів від громадян, продаж благодійних товарів, виступи зірок тощо. Правила— правила сайту, які встановлюють принципи і умови роботи сайту та його використання, права і обов’язки користувачів, а також права та обов’язки Фонду та інших осіб. 5.4 Про зміни у Статуті Фонд повідомляє реєструючий орган у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

Як здійснюється організація та проведення благодійних акцій та збору коштів.

Директор має право приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду, що не віднесені до компетенції Загальних зборів учасників Фонду, окрім випадків передбачених Статутом. Рішення Загальних зборів учасників Фонду, крім окремо зазначених, приймаються простою більшістю голосів. Голосування на Загальних зборах учасників Фонду є відкритим. Загальні збори учасників Фонду мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням, про що приймається окреме рішення. На письмову вимогу двох третин учасників Фонду позачергові Загальні збори учасників Фонду мають бути скликані протягом тридцяти днів. Якщо Директор протягом зазначеного періоду не призначає час та місце проведення позачергових Загальних зборів учасників Фонду, скликає Загальні збори учасників Фонду ініціатор. Фонд здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми актами Фонду.

Вони не зберігають безпосередньо персональну інформацію, але засновані на унікальній ідентифікації вашого браузера та інтернет-пристрою. Якщо ви не дозволите ці файли cookie, реклама, що демонструється вам, буде менш релевантною. JYSK вживатиме всіх розумних та залежних від нього заходів, щоб забезпечити використання сплаченого ним благодійного внеску для закупівлі ШВЛ апаратів для дітей, але не несе жодної відповідальності за таке використання отримувачем коштів – МОЗ України. JYSK не збирає пожертви, не є благодійною організацією, не має спеціальних договорів http://mircdma.kiev.ua з МОЗ чи іншими підприємствами, установами у сфері охорони здоров’я, які б надавали JYSK реальні механізми контролю за цільовим використанням зробленого благодійного внеску. 13.6.Президент Фонду у випадку добровільної ліквідації чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) виконує функції ліквідатора Фонду, якщо Засновник Фонду не призначить іншого органу або іншої особи. 13.1.Припинення Фонду може проводитися шляхом його злиття, поділу, приєднання, перетворення або ліквідації у порядку, визначеному законодавством України і Статутом.

У разі ухвалення рішення про припинення збору коштів та закриття проєкту, dobro.ua інформує про це відповідного Оператора Допомоги, а також Донорів відповідного Проекту та приймає рішення щодо переспрямування коштів. Інформація (або реєстр) щодо договорів про благодійну діяльність, укладених з особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони, оприлюднюється протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Міністерства. Законодавство не забороняє громадській організації зробити благодійну пожертву, якщо це відповідає меті її діяльності, закріплений у статуті. Але якщо 100% акумульованих коштів планується передавати на потреби ЗСУ чи іншу благодійну допомогу, такі кошти складно назвати такими, що якось використані у діяльності громадської організації, з точки зору бухгалтерського обліку. Тож якщо використання ГО планується виключно для здійснення волонтерської діяльності, я б порадила задуматися над створенням благодійної організації як моделі, яка набагато більше підходить для таких цілей.

Підключивши послугу «Відкрита виписка» в ПриватБанку, ви зробите ведення бізнесу прозорим для ваших клієнтів, заощадите свій час на опрацюванні запитів і роздрукуванні звітів про рух коштів. Користування «Приват24 для бізнесу», зокрема й надання доступу довіреним особам. Надайте партнерам та благодійникам вашої організації зручний і вигідний спосіб оплати на вашу адресу. Ці файли cookie дозволяють нам підраховувати відвідування та джерела трафіку. Так ми можемо вимірювати та покращувати ефективність роботи нашого сайту. Вони допомагають нам знати, які сторінки є найменш популярними, та бачити, як відвідувачі рухаються по сайту.