Закон І Бізнес

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.

заява громадське об'єднання зі статусом юридичної особи

Належність чи неналежність до громадського об’єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та https://arbyzunka.mk.ua/ не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Розгляд документів – не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Громадська Організація Без Статусу Юридичної Особи, Документи Необхідні Для Реєстрації

9 Закону України «Про громадські об’єднання», серед яких особливу увагу слід звернути на визначення найменування. [newline]Протокол установчих зборів підписується головуючим (не обов’язково обраним головою організації) та секретарем зборів. Документи державному реєстратору треба подати протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. Громадські об’єднання є вільними при виборі власного найменування, однак зобов’язані керуватися нормативними актами та зважати на визначені законом обмеження (зокрема, перевірити Єдиний державний юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на відсутність тотожного найменування). Найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення і має бути викладене українською мовою.

Основні Можливості Громадської Організації Без Статусу Юридичної Особи

Громадське об’єднання, утворене без статусу юридичної особи, у повідомленні про зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, вказує відомості про особу в обсязі, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 12 цього Закону. Заяву та документи, зазначені в пунктах three і 4 частини третьої цієї статті, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально. Вимоги до оформлення документів визначені статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». На відміну від об’єднань зі статусом юридичної особи, громадська організація без такого статусу не зобов’язана подавати податкову, фінансову, статистичну та будь-яку іншу звітність.

Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. Власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника. Юридична особа подає відомості про її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код. На титульній сторінці статуту робиться відмітки про його затвердження установчими зборами громадського об’єднання. За державну реєстрацію громадського об’єднання адміністративний збір не справляється.